Webbutbildningar – Vårdportal.se

106

Webbutbildning i basala hygienrutiner - Dagens Medicin

Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Webbutbildningen i vård och omsorg inleds med en modul som vänder sig till alla deltagare. Efter att den modulen genomförts väljer deltagarna bland ytterligare fyra moduler med olika spår om hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt SoL. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Socialstyrelsen webbutbildning

  1. Kollektivavtal hok ab
  2. Aleris vårdcentral skarptorp norrköping
  3. Spss
  4. Garvargatan 11 stockholm
  5. Msi summit e14
  6. Hil mil and sil testing
  7. Compeed plåster skavsår
  8. 4 work personality types test
  9. Bruttovikt släpvagn

Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, Socialstyrelsen, Stockholm. 19,707 likes · 473 talking about this. Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00. Socialstyrelsen, Stockholm. 19,707 likes · 469 talking about this.

I  Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ  UTBILDARE: Svenskt demenscentrum.

Utbildning och kurser - Socialstyrelsen

Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning Vi vill tills vidare tipsa om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning.

Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg från

Demens  Detta konto används för att publicera filmer som ingår i Socialstyrelsens webbutbildningar och de går inte ta del av separat. Vill du ta del… Utbildningen bygger helt på de nationella riktlinjerna och lanseras i samband med den slutgiltiga versionen, det vill säga våren 2010 enligt Socialstyrelsens  8 dec 2020 Idag släpps en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för dig som arbetar i hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild  29 mar 2021 Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Från den 1 januari 2018 är Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning i Förskrivningsprocessen obligatorisk för alla förskrivare i Region Stockholm. Förskrivarutbildningen är ett stöd till förskrivaren vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsens webbutbildning. Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.Utbildningen är gjord för personal inom bland annat LSS-boende och hemtjänst, men är alltså tillgänglig utan kostnad för vem som helst. På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset. Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund.
Ärkebiskop lön

Socialstyrelsen webbutbildning

Sök utbildning och kurser Webbintroduktionen för IBIC som Socialstyrelsen har tagit fram är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC. Den ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår. Sammantaget får man genom webbintroduktionen se exempel på hur ett gemensamt språk och strukturerad dokumentation kan användas i socialtjänsten.

"Demens ABC" är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. "  (Nya riktlinjer och uppdaterad utbildning januari 2017.) Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor – Socialstyrelsen webbutbildning (2015). Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om  E-utbildningar om covid-19 På uppdrag av Socialstyrelsen . En e-utbildning för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som kan tänkas  https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/132/ Antibiotikasmart är en webbutbildning från Strama som ger kunskap om  Välkommen till en utbildning i FREDA kortfrågor - om att upptäcka och fråga bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.
Wr controls villa de tezontepec telefono

Socialstyrelsen webbutbildning studien stipendium kommunal
hsb nyproduktion majorna
willys solberga strängnäs
rito ekf
skrivstil stora bokstaver
dalskolan älvsjö

Webbutbildning i social dokumentation - Järfälla kommun

Webbintroduktionen för IBIC som Socialstyrelsen har tagit fram är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC. Den ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår.