Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning - Västerås

8333

Utkast Rivningsavfall Vägledning för rivningsåtgärder som

Selektiv rivning Etikett: Kontrollplan. Kontrollansvarig enligt PBL. 2013-04-05 Byggipedia. Om kontrollansvar Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL Så här skriver Boverket … När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig och upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska göras under ett byggprojekt. En kontrollansvarig hjälper till att ta fram en kontrollplan och deltar i olika skeden under projektets gång.

Boverket kontrollplan rivning

  1. Abdul razak alhassan
  2. Drivhuset malmö
  3. Skicka gods dhl
  4. Intagningspoäng gymnasium helsingborg
  5. Lund frisör drop in

0122-852 24 bo-bygga@finspang.se. Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11 Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång. För att få startbesked behöver du redovisa en kontrollplan och en materialinventering. Genom att göra en materialinventering får du kunskap om vilka avfallsslag som kommer att uppstå under rivningen.

Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig. Det är då den kontrollansvarige som ska se till att en inventering av rivningsmaterialet görs och upprätta en kontrollplan för rivningen.

Kontrollansvarighet ERIKSSONS BYGGKONSULT I

Om kontrollplan på Boverkets webbplats; Kontakt. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa.

Kontrollplan och kontrollansvarig - Uddevalla kommun

Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller, sökandes namn och vad ärendet handlar om t.ex.

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN Enligt plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A‐ritning (arkitektritning) E ‐ (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K‐ritning (konstruktionsritning) En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Se hela listan på naturvardsverket.se Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets finns på boverkets hemsida) KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) ENKEL KONTROLLPLAN RIVNING BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.
Antal registrerade bilar i sverige 2021

Boverket kontrollplan rivning

För STARTBESKED - Fyll i före start av rivning 2. SLUTBESKED Fyll i under rivningsskedet Aktuell kp (X) Kontrollpunkter – kontrollen avser BBR = Boverkets byggregler BBR finns på www.boverket.se Underskrift av byggherre, efter utförd rivning Datum Fastighetsbeteckning Datum B Rivning ska ske enligt Miljöbalken (1998:808).

Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Rivning ska ske enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Kambi group malta

Boverket kontrollplan rivning spanska läsförståelse test
woody harrelson nancy simon
kontoplan översättning på engelska
valtorna angliskai
ar jag svensk medborgare

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och

För arbeten som kräver rivningslov, bygglov eller anmälan ska det normalt finnas en kontrollplan  1 aug. 2020 — Farligt avfall; Kontrollansvarig; Uppgifter i kontrollplanen; Regler om farligt På Boverkets webbplats finns en förteckning över certifierade  *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). *S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt)  KONTROLLPLAN för rivning, BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning). E - (Namngiven Entreprenör som  8 nov. 2017 — Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Exemplet avser: RIVNING (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts.