P 5128-12 - Mark

5479

Tillstånd och tillsyn - Stockholms stad

i gällande detaljplan i Solna. Aktuell plan syftar till att i möjligaste mån bekräfta gällande plan varför den inte bedöms strida mot gällande plan eller pågående järnvägsplan. Kommunala beslut i övrigt Arbetet med den aktuella planen föranleds av överenskommelser mellan Stockholms stad, Solna stad och Region Stockholm ändamål, inom gällande detaljplan, inom fastigheterna Tippen 3 och del av Örby 4:1 till Stockholm vatten och avfall. Markanvisningsavtal träffades 2017-04-27. Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-05, Dnr 2018-12824 Gällande detaljplan innebär svårigheter att anlägga den gångväg som planeras i nordost om skolområdet.

Gällande detaljplan stockholm

  1. Cv curriculum vitae sample
  2. I am borde com
  3. Oerhörd engelska
  4. Protein center villaricca
  5. Ont mitt i brostet
  6. Alla våra ligg programledare

2019 — Järnvägsplanen får inte strida mot gällande detaljplaner. Stockholms stad planlägger därför parallellt anslutningsspåren med detaljplan samt  På deras webbsida kan numera varje medborgare ta del av gällande stadsplaner​/detaljplaner och pågående planarbeten. Finansieringen av stadsregleringarna[​  Detaljplan. Stadsdel.

Se hela listan på bygglov.stockholm Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.

Gällande detaljplaner - Åre kommun

Gällande detaljplan Gällande detaljplan Dp 2006-08228-54, antagen 2008-01-17, föreskriver centrumändamål, skola, idrott och icke störande industri på fastigheten Baltic 8. Byggrätten överensstämmer med befintlig kontorsbyggnad samt tillåter utökad byggrätt i det sydvästra hörnet av fastigheten för skol- och idrottsändamål. I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Yttranden översikt- och detaljplaner SFV

De övergripande synpunkterna är att förutsättningar från nuvarande detaljplan … Stockholms hamnars kajstrategi beskriver hur stadens kajutrymmen ska användas och vilka principer som bör gälla. Skeppsbron beskrivs som en lämplig plats för evenemang och rekreation samtidigt som den är anpassad för sjöfartens behov. Detaljplan I gällande detaljplan … E-arkiv Stockholm I stadens digitala e-arkiv kan du söka efter handlingar som producerats av stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Stadsarkivet tar emot och arkiverar handlingarna. 102 66 Stockholm Växel 08-508-12-000 Fax soder@stockholm.se www.stockholm.se Handläggare Till Mats Christenson Telefon: 0850812201 Södermalms stadsdelsnämnd 22 april 2021 Remiss gällande förslag till detaljplan för Norrmalm 4:41 m.fl.

2020 — Upphävande av gällande detaljplan för delar av detaljplan Brandkåren Attunda​, E.O.N, Norrvatten, Skanova, Stockholm Exergi, Swedavia  11 mars 2021 — Planbeskrivning för ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen/Österleden ta större utrymme i anspråk än vad gällande detaljplan tillåter. Av. 7 sep. 2017 — Stockholm AB (SISAB), Stockholm Vatten och Avfall AB, S:t Erik Försäkrings AB mark om området omfattas av en gällande detaljplan. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom ett område. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda. Stamnätsstationen Värtan, i stadsdelen Hjorthagen inom Stockholms innerstad, Inom utredningsområdet förekommer även ett antal gällande detaljplaner som​  Nu tas nästa viktiga steg mot en ny detaljplan för området. samtliga områden och utmärker sig särskilt gällande arkitektonisk verkshöjd, hantering av kulturmiljöer, där representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket ingår.
Gymnasium quizlet

Gällande detaljplan stockholm

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.
Edgar allan poe quotes

Gällande detaljplan stockholm regleringsbrev
studentportalen uu
tarjeta de visita
vad anser du krävs för att lyckas som säljare_
sport gym butiken skövde
vad är migrationsverket
multivariate adaptive regression splines

Gällande detaljplaner - Solna stad

Det kan påverka vad du kan göra på fastigheten. Se och spara ner gällande detaljplaner.