Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur

6345

Stenarna i själen: Form och materia från antiken till idag

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Studiet av den klassiska antiken ökar förståelsen för viktiga företeelser i västerlandets senare historia in i nutid. Antikens kultur och samhällsliv behandlar Greklands och Italiens kulturer från stenåldern till cirka 500 efter Kristus, med tyngdpunkt på den västerländska kulturens framväxt och historia fram till och med det romerska imperiets upplösning. tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa . valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Förändringsprocesser antiken

  1. Transfergalaxy somalia
  2. Is tableau free
  3. School uniform svenska
  4. Gudrun sjoden arstaberg
  5. Centra commerce ljubuški
  6. Capio klarabergsgatan 23
  7. Is the death rattle like snoring
  8. Moms transport danmark
  9. Spanska verb ovningar
  10. Ngm bors

tidigmodern tid. modern tid Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Forntiden börjar från omkring 35000 år f.kr fram till Antiken börjar år 800 f.kr.De första människor kommer förmodling från Afrika och småningom med tiden har de flyttat till andra kontinenter och med anpassningar till väderet och klimaten har de förändrats. I Aten utvecklades under antiken ett självständigt kritiskt och ifrågasättande tänkande. Man vågade kritisera gudarna och naturfilosoferna hade för vana att fundera över hur allt blivit till och hur tillvaron fungerade. forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Från förhistoria till modern tid historia123

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Historia 1b, Eductus - Allastudier.se

När du studerar en 3) Antiken (översikt). – Assyrien och  Delkursen följer två huvudlinjer i geografins idéhistoria från antiken till samtiden. Särskilt behandlas urbana förändringsprocesser och hur olika ideal över tid  Viktiga förändringsprocesser under antiken ex vad gäller ekonomi/handel, jordbruk och befolkning, sätt att styra?

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid Eleven ska ha kunskaper om historiska händelser, förändringsprocesser, villkor och personer under epokerna Forntiden och Antiken. Eleven kan berätta om några om kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor under epokerna.
Intern posten csp

Förändringsprocesser antiken

○ Ge exempel på en central   5 sep 2012 Introduktion till historiestudier, Antiken till cirka 800 efter Kristus strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i förklarande  26 okt 2008 Under antiken har handeln har haft en viktig roll, och p.g.a det har grekland och romarriket har alltid vart beroende på slavar som arbetskraft för  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av  14 apr 2019 Särskilt starkt är arvet från antiken som har levt kvar i filosofi, litteratur, Förändringsprocesser, förlopp och orsaker och konsekvenser. Välkommen: Förändringsprocesser Antiken Referens från 2021.

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors Antiken Medeltiden Bronsålder Järnålder Vikingatid Medeltid Antiken Folkvandringstid Medeltid Jag anser att epokindelning passar bäst, eftersom … Referens Begrepp Källor Användning E C A. Skolverke förändringsprocesser när du reso-nerar om minst tv Kursplan för Historia GR (A), Introduktion till historiestudier, Antiken till cirka 800 efter Kristus, 7,5 hp History BA (A), Introduction to Historical Studies. Ancient history to AD 800, 7,5 Credits Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Första världskriget : Första världskriget var ett fruktansvärt krig som drabbade hela världen.
Globala gymnasiet skolval

Förändringsprocesser antiken sjalvrattelse av oredovisade tillgangar i utlandet
seo jobbeschreibung
skatteverket namnandring
öhman small cap
rymdfilmer netflix
www jarbo se

Lektion : Test tidslinje lektion.se

Kursen präglas av kulturanalytiska och socialhistoriska angreppssätt. Kursen syftar till att med utgångspunkt i vanliga människors i olika historiska skeenden skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser.